Een permanente magneet is een object dat een magneetveld om zichzelf produceert. Het is een veld waardoor de magneet aan een andere magneet of een andere type metaal blijft plakken. Vooral bij ferromagnetische materialen, zoals ijzer, staal, nickel, cobalt en diverse zeldzame aarde-elementen.

Magneten blijven niet plakken op andere metalen zoals aluminium of koper.

Wanneer ontstaat er aantrekking vs. afstoting?

De regel om te onthouden is dat tegenstellingen elkaar aantrekken. Elke magneet heeft zowel een noord- als een zuidpool. Als de noordpool van een magneet naast de zuidpool van een tweede magneet plaatst, worden ze naar elkaar getrokken. 

Als twee magneten met gelijke polen naar elkaar worden gericht (noord naar noord of zuid naar zuid) dan stoten ze elkaar af. Zodra twee dezelfde magneten elkaar aanraken is de aantrekking circa 5-10% groter dan de afstoting.

magneten-noord-en-zuid-pool

Doordat magneetballetjes rond zijn hebben ze een ander magnetisch dan staafjes of blokjes. Een magneetballetje zal zich makkelijk zo oriënteren dat de zuidpool zichzelf vast maakt aan de noordpool van een ander bolvormige magneet. 

 

 

magneetveld-magneetstaafje-vs-magneetballetje